Codzienne życie opiera się na funkcjonowaniu w jakimś środowisku, wśród różnych osób, w grupie.

Z grupą mamy do czynienia od najmłodszych lat. Najpierw stykamy się z rodziną, potem ze szkołą, po drodze poznajemy przyjaciół i znajomych, a potem w pracy współpracowników i kolegów z firmy. Relacje międzyludzkie nie są jednak łatwe i wiedzą coś o tym ci, którzy funkcjonują w różnych grupach równocześnie i w każdej z nich muszą odnaleźć, a potem odgrywać przypisaną sobie rolę. 

Jak się w tym nie pogubić?
Na szczęście istnieje coś takiego, jak trening interpersonalny, w którym dąży się do pozostawania "tu i teraz", obserwacji mechanizmów rządzących grupą, wyrażania własnych uczuć, doświadczania, zrozumienia, jak nasze własne zachowania mają wpływ na inne osoby w grupie. To niesamowite doświadczenie powoduje, że możemy nauczyć się systemu, który funkcjonuje wszędzie, gdzie się tylko obejrzymy. Bo grupy ludzi są i będą nas otaczać. 

Jakie są zastosowania treningu interpersonalnego?
Dzięki treningowi możemy dowiedzieć się sporo o mechanizmach w grupie i poznać siebie oraz swoje własne reakcje, jak i reakcje innych osób na nasze zachowania. To doskonałe szkolenie dla osób, które mają problemy z relacjami w rodzinie, wśród przyjaciół czy w pracy. Jest to też wspaniały sposób na naukę dla osób, które na co dzień pracują z ludźmi np. nauczyciele, lekarze, terapeuci itp. Dzięki temu treningowi np w Metrum poszerzamy własną samoświadomość, uczymy się uważności, lepiej komunikujemy swoje potrzeby, stajemy się bardziej otwarci, ale też uczymy się bycia sobą w każdej sytuacji.

Fotorelacja

trening interpersonalny

zastosowania treningu interpersonalnego