Wielu rodziców chciałoby, aby ich pociechy rozwijały swoje zdolności.

Odkrywanie w dziecku artystycznej duszy jest niezwykle popularne, ponieważ uwrażliwia je na otaczający świat, a przy tym pozwala pielęgnować potencjalny talent. Jednym z miejsc, przygotowujących najmłodszych do przyszłego wykorzystywania pasji, są szkoły muzyczne w Warszawie.

Placówki tego typu można podzielić na ogólnokształcące i państwowe. W tych pierwszych uczniowie, oprócz standardowych lekcji, takich jak matematyka czy język polski, mają również blok zajęć typowo muzycznych. Przede wszystkim zaczynają grać na instrumencie głównym, który wybierają wspólnie z rodzicami jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Często zaczyna się od nauki gry na gitarze. Co więcej, muszą też chodzić na zajęcia z rytmiki i kształcenia słuchu, mające uczyć właściwego dysponowania posiadanymi zdolnościami. Szkoły państwowe oferują natomiast wyłącznie zajęcia kierunkowe, które odbywają się popołudniami, by dzieci i młodzież mogły swobodnie uczęszczać na lekcje ogólnokształcące.

Aby dostać się do tego typu placówki, kandydat musi przejść egzamin wstępny. Podczas trwania takiego testu sprawdzane są elementy, niezbędne w procesie późniejszej nauki, czyli przede wszystkim słuch muzyczny i poczucie rytmu. Jeśli chętny otrzyma pozytywne wyniki, od września może zacząć uczęszczać na zajęcia.

Szkoła muzyczna pierwszego stopnia jest przeznaczona dla najmłodszej grupy dziecięcej. W klasach instrumentu często zostają organizowane popisy, czyli mini koncerty, w których dzieci mogą zaprezentować, czego się nauczyły i jednocześnie oswoić się ze sceną. Ponadto, każdy rok kończy egzamin z wybranego instrumentu, a otrzymana ocena decyduje o tym, czy zdający przejdzie do następnej klasy.

Szkoła muzyczna drugiego stopnia oferuje lekcje dla młodzieży gimnazjalnej oraz licealnej. Na ostatnim roku młodzi artyści zdają otwarty egzamin dyplomowy i otrzymują tytuł muzyki instrumentalisty lub wokalisty.

Fotorelacja

nauka

szkolenia

kształcenie

muzyka