przedszkole

Dzień w przedszkolu Montessori

Dzień w przedszkolu Montessori

(...) zabawki edukacyjne.10:30 - dzieci w tym czasie w zależności od pogody wychodzą na spacer lub pozostają w placówce - obojętnie jaka pogoda będzie przedszkolaki wtedy uczą się czynności samoobsługowych do wyjścia na zewnątrz.12:00 - dzieci przygotowują się do obiadu i go spożywają.12:30 - przedszkolaki uczą się przestrzegania zasad higieny, np. mycie rąk czy zębów13:15 - następują ćwiczenia z dziećmi w formie rytmiki,