nauka

Rozwój pracowników w branży budowlanej

Rozwój pracowników w branży budowlanej

(...) ludzi, także wykonywana praca musi być możliwa do zweryfikowana przez najbardziej wymagające procedury. Są one ustalane po to, aby nie dochodziło do katastrof budowlanych, które niestety zdarzały się w najnowszej historii Polski dosyć często. Tematy szkoleń budowlanych powinny więc dotyczyć nie tylko kwestii prac praktycznych, ale i uczulenia na to, że bezpieczeństwo zawsze jest najważniejsze, zarówno pracowników budowy,

Przyszli artyści wybierają szkoły muzyczne

Przyszli artyści wybierają szkoły muzyczne

(...) dzieci i młodzież mogły swobodnie uczęszczać na lekcje ogólnokształcące.Aby dostać się do tego typu placówki, kandydat musi przejść egzamin wstępny. Podczas trwania takiego testu sprawdzane są elementy, niezbędne w procesie późniejszej nauki, czyli przede wszystkim słuch muzyczny i poczucie rytmu. Jeśli chętny otrzyma pozytywne wyniki, od września może zacząć uczęszczać na zajęcia.Szkoła muzyczna pierwszego stopnia

Kształcenie niepełnosprawnych - prawo kontra reali

Kształcenie niepełnosprawnych - prawo kontra reali

(...) realne wyrównanie szans edukacyjnych wśród polskiej młodzieży. Stworzono już konspekty zaleceń, napisano szereg książek o nauczaniu integracyjnym, przeprowadzono setki eksperymentów edukacyjnych, pozwalających stworzyć system oświatowy, w którym odnajdą się także niepełnosprawni. Od lat działają też firmy, które produkują meble, pomoce naukowe, cyfrowe podręczniki przeznaczone dla osób z deficytami poznawczymi czy ruchowymi.Źródeł