muzyka

Przyszli artyści wybierają szkoły muzyczne

Przyszli artyści wybierają szkoły muzyczne

(...) czy język polski, mają również blok zajęć typowo muzycznych. Przede wszystkim zaczynają grać na instrumencie głównym, który wybierają wspólnie z rodzicami jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Często zaczyna się od nauki gry na gitarze. Co więcej, muszą też chodzić na zajęcia z rytmiki i kształcenia słuchu, mające uczyć właściwego dysponowania posiadanymi zdolnościami. Szkoły państwowe oferują natomiast wyłącznie