kształcenie

Specjalistyczne szkolenia IBM, Amazon, Vmware

Specjalistyczne szkolenia IBM, Amazon, Vmware

(...) pracy z innymi systemami UNIX, przykładowo HP-UX, Solaris. Szkolenie pozwoli zdobyć oraz ugruntować wiedzę z zakresu zarządzania i uruchamiania systemów UNIX.Zobacz też: lista szkoleń AvnetSpecjalistyczne szkolenie IBM w postaci AIX Jumpstart może zostać (...)

Rozwój pracowników w branży budowlanej

Rozwój pracowników w branży budowlanej

(...) Szkolenia dla budownictwa to temat, który wymaga ciągłego doskonalenia i omawiania także w aspekcie tego, jak prowadzić szkolenia, a nie tylko w kwestii samego budownictwa. Wiadomym jest, że firmy budowlane muszą się coraz bardziej profesjonalizować, ponieważ zakres usług, które oferują jest sprawą wysokiej wagi. Nie może

Dzień w przedszkolu Montessori

Dzień w przedszkolu Montessori

(...) i poszanowania względem siebie, rówieśników jak własnych rodziców.Przykładowy plan dnia w takim przedszkolu wygląda następująco:Do godziny 8:30 schodzą się dzieci. W tym czasie te, które już dotarły mogą się indywidualnie bawić, rozmawiać z innymi przedszkolakami.Około godziny 9 dzieci zaczynają sprzątać zabawki i przygotowują się do śniadania.Po śniadaniu mała przerwa na odpoczynek, następnie dzieci realizują plan