Każde przedszkole Montessori zachęca wszystkich rodziców do zapisów swoich pociech do takiej placówki.

W swoim postępowaniu tego typu przedszkola kierują się głównie ideą stworzoną przez panią lekarz Marię Montessori. Głównym celem jest otworzenie dziecka na świat oraz ludzi i inne kultury poprzez stworzenie idealnych warunków niezbędnych do rozwoju i zachowania radości.

Szczególną uwagę zwraca się na rozwój osobowości przedszkolaka oraz umiejętność wytworzenia autonomii i poszanowania względem siebie, rówieśników jak własnych rodziców.

Przykładowy plan dnia w takim przedszkolu wygląda następująco:
Do godziny 8:30 schodzą się dzieci. W tym czasie te, które już dotarły mogą się indywidualnie bawić, rozmawiać z innymi przedszkolakami.
Około godziny 9 dzieci zaczynają sprzątać zabawki i przygotowują się do śniadania.
Po śniadaniu mała przerwa na odpoczynek, następnie dzieci realizują plan edukacyjny, w którym główną dolę odgrywają zabawki edukacyjne.
10:30 - dzieci w tym czasie w zależności od pogody wychodzą na spacer lub pozostają w placówce - obojętnie jaka pogoda będzie przedszkolaki wtedy uczą się czynności samoobsługowych do wyjścia na zewnątrz.
12:00 - dzieci przygotowują się do obiadu i go spożywają.
12:30 - przedszkolaki uczą się przestrzegania zasad higieny, np. mycie rąk czy zębów
13:15 - następują ćwiczenia z dziećmi w formie rytmiki, j.angielskiego lub religii - w zależności od dnia tygodnia.
Po tych godzinach dzieci mogą zająć się sobą, bawić się we własnym towarzystwie, a zabawki edukacyjne w dalszym ciągu są dostępne dla dzieci.

Plan dnia może różnić się w zależności od grupy wiekowej do której przynależy dziecko, gdyż młodsze grupy w swoim planie zawartą mają także drzemkę. Często też przedszkola Montessori (m.in. przedszkole Mali Odkrywcy) zapraszają wszystkie dzieci wraz z swoimi rodzicami na dzień otwarty, by przekonać się jak miło płynie tu czas.

Fotorelacja

szkolenia

edukacja

kształcenie

przedszkole