lipiec 2017

Trening interpersonalny i jego zastosowania

Trening interpersonalny i jego zastosowania

Codzienne życie opiera się na funkcjonowaniu w jakimś środowisku, wśród różnych osób, w grupie. Z grupą mamy do czynienia od najmłodszych lat. Najpierw stykamy się z rodziną, potem ze szkołą, po drodze poznajemy przyjaciół i znajomych, a potem w pracy współpracowników i kolegów z firmy. Relacje międzyludzkie nie są jednak łatwe i wiedzą coś o tym ci, którzy funkcjonują w różnych grupach równocześnie i w każdej z nich