październik 2014

Kształcenie niepełnosprawnych - prawo kontra reali

Kształcenie niepełnosprawnych - prawo kontra reali

Literą prawaNiepełnosprawnym w Polsce dostęp do nauki w szkołach każdego typu gwarantują zarówno Konstytucja, jak i wewnętrzne przepisy sektorów medycznych, kulturalnych i oświatowych. Z oczywistych powodów, placówki, do których uczęszczają uczniowie upośledzeni umysłowo, powinny wdrażać specjalistyczne programy nauczania, dostosowane do odbiorców, co szczególnie trudne jest gdy, w grupie są osoby o różnych — często diametralnie